Over Pathema

Kennismaken met Pathema

Niet de technologie van morgen, maar van vandaag!

In diverse industrieën is een duidelijke verduurzaming zichtbaar op het gebied van watergebruik. Waar de industrie om te koelen tot vandaag drinkwater vervuilde met chemicaliën en dat aan het eind van het traject weer loosde op een eigen of externe waterzuivering, zie je nu dat geïnvesteerd wordt in duurzame oplossingen. Pathema is al geruime tijd zo ver dat koelwater volledig chemievrij behandeld kan worden. Naast het verlagen van de waterfootprint en het maatschappelijk belang daarvan, heeft dit nog veel meer voordelen, denk alleen al aan de veiligheid van de medewerkers en de tijdsbesparing die het oplevert. Maar ook worden besparingen gerealiseerd op lozingskosten, waterinkoop en natuurlijk de chemicaliën zelf.

Chemievrij kalkaanslag, corrosie en microbiologische groei aanpakken

De methode die Pathema heeft ontwikkeld om kalkaanslag, corrosie en microbiologische groei chemievrij aan te pakken is onze Industrial Vortex Generator-Coolingtower (IVG-CT). De IVG-CT zorgt voor een duurzame, chemievrije oplossing, waarbij het spuiwater veilig kan worden afgevoerd of hergebruikt voor andere doeleinden. Het is een ‘plug-and-play’-systeem met een laag water- en energiegebruik en kan op basis van full operational lease en ‘no cure no pay’ worden aangeboden.

De volgende stap is al gezet

Het innovatieve Pathema is alweer een stap verder en sinds 2019 is er een waterbehandelingssysteem beschikbaar waarbij nagenoeg geen drinkwater meer hoeft te worden ingenomen voor de koeltorens: De IVG-CT Waste Water Recovery. We hebben de kennis en ervaring om afvalwater te zuiveren voor hergebruik in de koeltorens en voor bijvoorbeeld stoomproductie, maar andere toepassingen zijn ook denkbaar. Het is een zelfreinigend systeem, waardoor het teruggewonnen afvalwater hergebruikt kan worden én er minder koelwater verbruikt wordt. Er is sprake van een substantiële waterfootprint besparing en reductie van leidingwater.

Duurzame ontwikkelingen zoals deze zijn de trend voor de komende jaren. De maatschappelijke druk wordt steeds groter en ons schone drinkwater wordt steeds schaarser. Men gaat echt toe naar Reduce, Reuse en Recycle van water, zodat er op termijn geen drinkwater en chemicaliën meer ingezet hoeven te worden voor utilities.