Over Pathema

Kennismaken met Pathema

Passie voor water

Pathema is een innovatief en dynamisch bedrijf dat zich actief bezig houdt met de engineering van duurzame waterbehandeling. We kunnen met onze diensten een belangrijke rol spelen in verduurzaming van het koelingsproces van verschillende industrieën en daarbij de nodige besparingen bewerkstelligen. We stellen de klant altijd centraal en denken mee in de voortdurend veranderende omgeving van watertoepassingen. Bedrijven als Smart DC, Grolsch, WESTIN Marriott, AMGEN, Heineken en Lamb Weston Meijer gingen u al voor.

We hebben de ambitie om duurzame innovaties te leveren aan de industrie én aan de maatschappij. We willen de waterschaarste terug dringen in harmonie met het milieu en tegelijkertijd rendementvol zijn voor de eindgebruiker. 

Niet de technologie van morgen, maar van vandaag!

In diverse industrieën is een duidelijke verduurzaming zichtbaar op het gebied van watergebruik. Waar de industrie om te koelen tot vandaag drinkwater vervuilde met chemicaliën en dat aan het eind van het traject weer loosde op een eigen of externe waterzuivering, zie je nu dat geïnvesteerd wordt in duurzame oplossingen. Pathema is al geruime tijd zo ver dat koelwater volledig chemievrij behandeld kan worden. Naast het verlagen van de waterfootprint en het maatschappelijk belang daarvan, heeft dit nog veel meer voordelen, denk alleen al aan de veiligheid van de medewerkers en de tijdsbesparing die het oplevert. Maar ook worden besparingen gerealiseerd op lozingskosten, waterinkoop en natuurlijk de chemicaliën zelf.

Chemievrij kalkaanslag, corrosie en microbiologische groei aanpakken

De methode die Pathema heeft ontwikkeld om kalkaanslag, corrosie en microbiologische groei chemievrij aan te pakken is onze Industrial Vortex Generator-Circulation (IVG-C). De IVG-C zorgt voor een duurzame, chemievrije oplossing, waarbij het spuiwater veilig kan worden afgevoerd of hergebruikt voor andere doeleinden. Het is een ‘plug-and-play’-systeem met een laag water- en energiegebruik en kan op basis van full operational lease en ‘no cure no pay’ worden aangeboden.

De volgende stap is al gezet

Het innovatieve Pathema is alweer een stap verder en sinds 2019 is er een waterbehandelingssysteem beschikbaar waarbij nagenoeg geen drinkwater meer hoeft te worden ingenomen voor de koeltorens: De IVCT Waste Water Recovery. We hebben de kennis en ervaring om afvalwater te zuiveren voor hergebruik in de koeltorens en voor bijvoorbeeld stoomproductie, maar andere toepassingen zijn ook denkbaar. Het is een zelfreinigend systeem, waardoor het teruggewonnen afvalwater hergebruikt kan worden én er minder koelwater verbruikt wordt. Er is sprake van een substantiële waterfootprint besparing en reductie van leidingwater.

Duurzame ontwikkelingen zoals deze zijn de trend voor de komende jaren. De maatschappelijke druk wordt steeds groter en ons schone drinkwater wordt steeds schaarser. Men gaat echt toe naar Reduce, Reuse en Recycle van water, zodat er op termijn geen drinkwater en chemicaliën meer ingezet hoeven te worden voor utilities.