Lozen koelwater op oppervlaktewater wordt aan strengere regels gebonden

Sinds 24 april 2023 hebben vergunningverleners van Rijkswaterstaat de 'Handreiking onderzoeksverplichting toepassen BBT voor open recirculerende koelwatersystemen' tot hun beschikking. Hiermee hebben zij de juiste tools in handen om bedrijven het doen van onderzoek naar de best beschikbare technieken om chemiearm of chemievrij te lozen te verplichten. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe installaties, maar ook om bestaande installaties.

Blijven voldoen

De reikwijdte betreft zowel bestaande als nieuwe installaties. Tevens stopt het proces niet na het – binnen 24 maanden nadat het in de vergunning is opgenomen – uitvoeren van het onderzoek, maar je moet blijvend voldoen en uitvoering geven aan BBT voor jouw open recirculerende koelwater installatie.

 

Oplossingen

Dat is nogal wat en waar moet je als vergunningaanvrager beginnen? “Gelukkig wordt er in de handreiking, speciaal gericht op de vergunningverlener, een aantal alternatieve koelwaterbehandelingen voorgeschreven die voldoen aan de BBT vereisten.” geeft Mark Boeren, CEO Pathema aan. “Dit is onafhankelijk onderzocht door Rijkswaterstaat. Hierbij is er al rekening gehouden met de economische haalbaarheid en het kostenoogpunt van de technieken. De genoemde alternatieven kan Pathema één-op-één toepassen. Denk daarbij aan onze hydrodynamische cavitatie (IVG) en partiële elektrolyse (PADES) oplossing. Die maken chemievrij koelen én waterbesparing mogelijk op een rigoureus eenvoudige manier.”

Lees als eerste de handreiking en vraag een adviesgesprek aan om de stappen richting het aanvragen van een vergunning snel te kunnen zetten.

MAAK CHEMIEVRIJ KOELEN ÉN WATERBESPARING MOGELIJK OP EEN RIGOUREUS EENVOUDIGE MANIER

Benieuwd naar meer?

Nieuws