Geen vergunning als er niet chemiearm wordt gewerkt

De pas uitgegeven handreiking van Rijkswaterstaat beschrijft dat toezichthouders op de openbare wateroppervlakten pas een vergunning voor de lozing van koelwater mogen verstrekken als de aanvrager van de vergunning onderzocht heeft wat de best beschikbare technieken (BBT) zijn om chemiearm of chemievrij te werken. Dit geldt voor iedere vergunninghouder, dus voor zowel bestaande als nieuwe installaties. Een echte game changer, stelt Mark Boeren van Pathema in vakblad Industrielinqs. Wat houdt dit nu precies in?

'Als je kijkt naar de best beschikbare technieken die worden genoemd, Vortex (IVG) en elektrolyse (PADES), dan levert Pathema die al sinds 2008.'

‘Er wordt al jaren over gesproken en nu is het door de handreiking van Rijkswaterstaat meer definitief geworden. Het is een aanscherping van de bestaande regel die bepaalt dat moet worden gekeken naar de best beschikbare technieken. ‘Dat is sinds kort veranderd in: best beschikbare technieken chemiearm of chemievrij (BBT). Als je als lozer van koelwater afwijkt van chemiearm of chemievrij moet je nu dus kunnen onderbouwen waarom dit binnen jouw bedrijf niet mogelijk is’, aldus Boeren. Ook voor de bestaande vergunningen geldt de onderzoeksverplichting. En het proces stopt niet na het vastleggen van de onderzoeksverplichting, want bedrijven moeten blijvend voldoen en uitvoering geven aan BBT voor hun open recirculerende koelwaterinstallatie.

Doel van de handreiking is om de lozing van koelwaterconditioneringsmiddelen te reduceren. En dat is nodig volgens Boeren. ‘Rijkswaterstaat heeft al drie jaar op rij koelwaterchemicaliën gemeten in de drinkwater-innamepunten in het oppervlaktewater. Zij troffen vooral biocides aan die specifiek zijn voor koelwater. Dat is duidelijk meetbaar en komt niet ergens anders vandaan. Van dit oppervlaktewater wordt drinkwater gemaakt. Met deze stoffen komt de volksgezondheid in het geding. Dan grijpt de overheid opeens hard in.’

Stap jij mee in de watertransitie? Lees over de genoemde best beschikbare technieken in koelwaterbehanceling die Pathema één-op-één kan toepassen en bekijk de handreiking exclusief via onze website.

Wil je het gehele artikel lezen van Industrielinqs? Download deze hier!

MAAK CHEMIEVRIJ KOELEN ÉN WATERBESPARING MOGELIJK OP EEN RIGOUREUS EENVOUDIGE MANIER

Benieuwd naar meer?

Nieuws