-100%

Chemie

-83%

Co2

-39%

Water

2.3 jaar

ROI

Lamb Weston

Lamb Weston is gevestigd in Nederland en levert wereldwijd diepgevroren aardappelproducten zoals Twisters, Potato Dippers en Connoisseur Fries en gedroogde aardappelvlokken.

Direct besparen

Lamb Weston

Als marktleider ziet Lamb Weston het als hun verantwoordelijkheid om altijd een stap vooruit te denken. De gevestigde orde uitdagen, vragen stellen: wat als…? En nooit genoegen met minder nemen. Zij geloven erin dat je met inventiviteit en vindingrijkheid de wereld kunt helpen. Niet alleen omdat ze met hun producten de groeiende populatie kunnen voeden, maar ook omdat ze zorg hebben voor het milieu en investeren in verdere ontwikkeling van hun industrie. Vanuit die overtuigingen was de klik met Pathema natuurlijk snel een feit!

Aanleiding & realisatie

Luc Wuijts – Maintenance Engineer – benaderde Pathema naar aanleiding van de publicatie van een Heineken rapport. Uit dit onderzoeksrapport kwam onder andere naar voren dat na inzet van de  IVG-CT skid de verdampingscondensor vrij van chemicaliën kan draaien, waarbij de werking gewaarborgd blijft zonder kalkaanslag en corrosie en/of microbiële risico’s.

Lamb Weston Bergen op Zoom had in 2012 de eerste plannen om een nieuwe productielijn te gaan  bouwen, lijn 3. Doel was om het koelwater vrij van chemicaliën te exploiteren. In 2015 is deze productielijn opgeleverd, met daarin geïntegreerd de IVG20-CT CoolWater Pro van Pathema.

De samenwerking is op basis van ‘no cure no pay’ opgestart, met een proefperiode van 12 maanden. De nieuw geplaatste verdampingscondensors bleven zo vrij van kalk, corrosie en microbiologische groei. Dit alles zonder inzet van enige chemicaliën. Daarnaast werden de nodige besparingen gerealiseerd op lozingskosten, waterinkoop en natuurlijk op kosten voor chemicaliën.

Realisatie lijn 1

Op basis van het geboekte succes op lijn 3, werd later besloten om diezelfde installatie ook in gebruik te nemen op productielijn 1. Deze lijn was op dat moment 20 jaar in gebruik en ook op deze lijn kon zonder problemen de Pathema installatie aangesloten worden.

Lamb Weston was erg gemotiveerd om chemievrij te gaan koelen, niet alleen vanwege de kosten en de milieu-baten, maar ook vanwege de intensieve werkzaamheden die zijn gemoeid met het voeren van een chemische exploitatie; alle standaard werkzaamheden om de chemische installatie te onderhouden vergde een hoop inspanning die zij liever anders gingen inzetten. Bovendien wilde men meer veiligheid. Met de opgedane kennis tijdens het in gebruik nemen van lijn 3, wist Lamb Weston dat dit alles realiseerbaar was door een tweede IVG20-C CoolWater Pro neer te zetten. Het besluit om over te gaan op een tweede installatie voor lijn 1 was dan ook snel genomen (2017).

Wereldwijd circulair werken

Lamb Weston heeft besloten wereldwijd zoveel als mogelijk circulair te zijn in 2025. Het gebruik van chemicaliën beschouwen zij vanaf dat moment als niet meer haalbaar. De doelstelling voor 2020 is 50 procent vermindering van direct waterverbruik en 30 procent verlaging van het directe energieverbruik per ton eindproduct. Daarom is er in 2019 voor een derde IVG20-C CoolWater Pro gekozen voor de laatste koeltorens, zodat alle koeltorens nu chemievrij zijn.

Vanuit de gedachte in 2025 zoveel mogelijk circulair te produceren, zijn er verdere gesprekken gevoerd tussen beide partners die erin geresulteerd hebben dat Pathema verder gaat met haar innovatieve ontwikkeling. In 2020 zal er een waterbehandeling geplaatst worden zodat er geen drinkwater meer hoeft te worden ingenomen voor alle koeltorens bij LW. Dat zijn er 10 in totaal, bij elkaar ‘goed’ voor 24 Mega Watt, oftewel 42,51 m3/hr.

Geen drinkwater voor de koeltorens

Geen drinkwater meer innemen voor de koeltorens, hoe kan dat? Om dit vooruitstrevende plan te realiseren ontwikkelt Pathema voor dit project een zelfreinigend waterbehandelingssysteem waarmee afvalwater uit de voedingsmiddelenindustrie gezuiverd wordt voor hergebruik in de koeltorens. Dit houdt niet alleen in dat vervuild water ingezet kan worden in industriële (koel)systemen, maar ook dat koelwater veel langer hergebruikt kan worden omdat het schoner blijft.

Daarnaast wordt een zelfreinigend systeem ontwikkeld op basis van intelligente software waarmee de kwaliteit van het proces- en koelwater continu gemonitord wordt. Hierdoor kan men tijdig inspelen op vervuilingen, om overlast door reiniging tot een minimum te beperken. Op deze manier is er sprake van een reductie in het gebruik van schoon leidingwater voor koeling van minimaal 95% per jaar en een waterfootprint besparing van 39,39%.

De toekomst

De vooruitstrevende doelstellingen die Lamb Weston altijd heeft gesteld hebben al veel moois gebracht. De komende periode zal in het teken staan van het project omtrent het terugwinnen van het proceswater. Als dat komend jaar gerealiseerd is, zal de volgende stap ongetwijfeld bestaan uit het gaan vinden van nog meer bestemmingen voor het teruggewonnen water. Denk daarbij bijvoorbeeld aan stoomproductie voor de stoomaardappelschiller, een apparaat waarin met behulp van stoom in razend tempo aardappelen worden geschild. En gezien de creativiteit en gedrevenheid van beide partijen, zullen er nog vele mooie ideeën en oplossingen volgen.

Meer weten?

Laat hier je mail achter en ontvang heel het document in je mail

Benieuwd naar meer?

Alle cases