Van lineair naar circulair

Het drinkwatertekort in ons land is enorm en ook ons oppervlaktewater raakt meer en meer vervuild. Een paradox die op enig moment moet worden onderbroken om het tij te keren. Daarom heeft de Nederlandse overheid inmiddels meerdere ‘incentives’ ingezet voor bedrijven en heeft Rijkswaterstaat in 2023 een handreiking geschreven voor vergunningsverleners waarin staat dat de ‘best beschikbare techniek’ zoals de Vortex techniek van Pathema voortaan dient als maatstaf. Nu anno 2024 is zichtbaar dat dit heeft geleid tot meer aanvragen om van eigen afvalwater proceswater te maken. ProcessControl schreef er een artikel over.

Vervuiling en tekorten

Het drinkwatertekort in ons land is enorm en ook ons oppervlaktewater raakt meer en meer vervuild. Een
paradox die op enig moment moet worden onderbroken om het tij te keren. Daarom heeft de Nederlandse overheid inmiddels meerdere ‘incentives’ ingezet voor bedrijven en heeft Rijkswaterstaat in 2023 een handreiking geschreven voor vergunningsverleners waarin staat dat de ‘best beschikbare techniek’ voortaan dient als maatstaf. Nu anno 2024 is zichtbaar dat dit heeft geleid tot meer aanvragen om van eigen afvalwater proceswater te maken.

DRINKWATERTEKORT | CIRCULAIRKOELEN | PATHEMA

Fors reduceren

“Lineair produceren, ofwel grondstoffen zoals water innemen, vervuilen en weer terugbrengen in het milieu, dat is eindig. Als de industrie op huidige schaal bestaansrecht wil blijven behouden dan moet de overstap worden gemaakt naar een circulair proces”, aldus Mark Boeren, directeur van Pathema. In het kader van de watertransitie doelt Boeren hier op het meerdere keren hergebruiken van eigen afvalwater. Dus minder schoon leidingwater innemen, minder vervuild water lozen en het gebruik van chemicaliën beperken tot een absoluut minimum. Pathema speelt met haar Vortex-technologie in op deze trend in de waterwereld. Met deze techniek kan namelijk koel-, stoom- of productiewater worden gemaakt van afvalwater op eigen terrein. De waterinname (lees: drinkwater) kan daarmee gemiddeld met zo’n 70-80% worden gereduceerd.

PATHEMA INSTALLATIE BIJ LAMB WESTON

Waterstoffabriek Botlek

Interessant te melden is dat een grote industriële gasproducent in de Botlek, die momenteel daar bezig is met de bouw van Europa’s grootste waterstoffabriek, ervoor gekozen heeft om met onze technologie hun koelwater te gaan behandelen. De restwarmte van ondermeer het proces en de opgestelde compressoren in deze fabriek wordt met behulp van Vortex-technologie chemievrij weggekoeld in de koeltorens. In maart start de bouw van de eerste vier 40 ft-containers met Vortex-installaties.

Als alles conform planning verloopt dan zijn deze in het 4e kwartaal van 2024 operationeel. Een identieke installatie zal in fase 2 in 2025 worden bijgeplaatst. De nieuwe fabriek is te groot om het in één keer te doen, daarom is voor deze gefaseerde aanpak gekozen. Bij deze toepassing koelen wij met een capaciteit van 40m3 per uur aan verse waterinname”.

Met argusogen wordt vanuit de hele wereld gekeken naar de koelwaterbehandeling bij bovengenoemde, in aanbouw zijnde, waterstoffabriek in Nederland.

Nieuwe aanvragen

Voor 3 andere, internationaal opererende gasbedrijven uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië was dit dan ook de aanleiding om ook een aanvraag bij Pathema in te dienen. Interessant te melden is tot slot dat netto een belastingvoordeel van 10% kan worden behaald op de aanschafwaarde met de milieu-investeringsaftrek en de VAMIL-regeling.

Benieuwd naar meer?

Nieuws