Circulair gebruik van afvalwater is de toekomst

“Als we alle koeltorens in Nederland zouden afkoppelen van het drinkwaternet, zou dat voor 27 miljoen Nederlanders drinkwater opleveren. In Nederland is dus eigenlijk helemaal geen sprake van een drinkwatertekort. Het is de grote industrie die te veel drinkwater gebruikt, terwijl dat niet nodig is”, aldus Mark Boeren, CEO van Pathema. Bij Lamb Weston wordt bijvoorbeeld 40.000 liter afvalwater per uur hergebruikt als koel- en stoomwater. Dat is wat een gemiddeld persoon per jaar(!) aan drinkwater verbruikt. Dat is een enorme drinkwater- en afvalwaterbesparing. Hoe Pathema dit samen met Lamb Weston gerealiseerd heeft? ChannelConnect schreef erover in hun nieuwste editie.

Korter douchen om drinkwater te sparen. Het idee is goed, maar de echte winst is
natuurlijk te halen bij de industrie. We gaan in gesprek met Mark Boeren, de CEO van
Pathema, en duiken dieper in circulair watergebruik voor industriële installaties.

Pathema begon zijn missie in 2008 met het chemievrij maken van industriële koelinstallaties. Dat is al een enorme stap vooruit op het gebied van duurzaamheid en milieu. Het is inmiddels wel duidelijk dat niet alleen vervuiling maar ook drinkwater een wereldwijd probleem is. De ingenieuze watertechnologie van Pathema kan ervoor zorgen dat de grote industrie niet meer miljarden liters drinkwater hoeft te gebruiken om te koelen. Mark Boeren: “Als we alle koeltorens in Nederland zouden afkoppelen van het drinkwaternet, zou dat voor 27 miljoen Nederlanders drinkwater opleveren. In Nederland is dus eigenlijk helemaal geen sprake van een drinkwatertekort. Het is de grote industrie die te veel drinkwater gebruikt, terwijl dat niet nodig is.”

PATHEMA INSTALLATIE BIJ AGRISTO

Efficiënt

Waarom koelen met water? “Adiabatische koeling, of water verdampen om restwarmte kwijt te raken, is qua energieverbruik nog steeds het efficiëntst”, legt Boeren uit. “Als je met ventilatoren en droge koeling werkt, gebruik je minder water maar gebruik je meer energie om dezelfde restwarmte weg te koelen. Er zijn wel warmtenetten voor het uitwisselen van warmte, maar er is een duidelijke discrepantie tussen vraag en aanbod. Zomers is bijvoorbeeld de meeste warmte beschikbaar, maar is de behoefte uit de omgeving het laagst. Dus kan de industrie nergens heen met restwarmte. Daarnaast zitten we midden in de energietransitie en moeten de energiekosten omlaag. Adiabatische koeling blijft de meest logische stap en water zal daar dus altijd een rol blijven spelen.”

CIRCULAIR KOELEN

Bedrijfsrisico’s bij drinkwatertekort

Mark Boeren: “In de drinkwaterwereld is er sprake van verdrijvingscategorieën. De consument zit in categorie 1 en de meeste industrie, waaronder datacenters, zitten in 4. Bij een drinkwatertekort wordt deze laatste categorie het eerst afgekoppeld van het drinkwaternet. Dit kan behoorlijk ontwrichtend werken, zeker omdat we zo afhankelijk zijn van datacenters en het werken in de cloud. Daar zijn we ons nog niet voldoende bewust van. De oplossing ligt in waterbesparing en het hergebruik van afvalwater bij grootverbruikers.” Drinkwater wordt na industrieel gebruik vaak als afvalwater afgevoerd of geloosd, terwijl dit afvalwater ook voor andere industriële processen gebruikt kan worden, zoals koeling. Daar liggen volgens Mark Boeren de kansen: “Wij doorbreken het lineaire economische model van take, make, waste met onze missie van reduce, re-use en recycle. We willen in idustriële grootverbruikers van drinkwater motiveren om minder (drink)water te gebruiken, minder afvalwater te produceren en afvalwater te hergebruiken voor koelprocessen in plaats van drink- of oppervlaktewater. Wij zijn overtuigd dat circulair koelen de toekomst gaat worden.”

CIRCULAIR KOELEN ZONDER CHEMICALIËN

Lamb Weston

Een goed voorbeeld van een succesvolle implementatie van chemievrij en circulair koelen is uitgevoerd bij Lamb Weston. Dit bedrijf produceert en levert wereldwijd diepgevroren aardappelproducten. Lamb Weston wil rond 2025 zoveel mogelijk chemievrij en circulair produceren. Daarom ontwikkelde Pathema voor dit bedrijf een zelfreinigend waterbehandelingssysteem om het afvalwater te zuiveren voor hergebruik in de koeltorens. Deze systemen zijn tussen 2015 en 2019 geïnstalleerd bij 10 koeltorens. Sindsdien draaien deze koeltorens volledig chemievrij, met een drastisch lager waterverbruik en een veel kleinere waterfootprint. Maar daar stopte het niet. Pathema paste de systemen zodanig aan dat Lamb Weston sinds het begin van 2023 het eigen afvalwater recycled tot utility-­water. “Utility-water is water dat niet in contact komt met het eindproduct. Bij Lamb Weston wordt 40.000 liter afvalwater per uur hergebruikt als koelen stoomwater. Dat is wat een gemiddeld persoon per jaar(!) aan drinkwater verbruikt. Dat is een enorme drinkwater- en afvalwaterbesparing.”

Hoe ziet zo’n implementatie eruit? “Wij leveren onze oplossingen volledig gecontaineriseerd in grote zeecontainers van 20 of 40 voet”, legt Boeren uit. “Bij grotere projecten zijn meerdere containers aaneengeschakeld. De productie van die containersystemen duurt tussen de 20 tot 30 weken. Daarna worden ze als kant-en-klaar product bij de klant geplaatst. Dan is het nog een kwestie van 2 weken om de voeding en pijpleidingen aan te sluiten, waarna het systeem in bedrijf wordt gesteld. Op onze site staat een timelapse-video hoe een dergelijke installatie bij een klant wordt geleverd. Alle regeltechniek zit geïntegreerd en wij kunnen op afstand meekijken of alles binnen specificaties draait. We voorzien de klant wekelijks met KPI-rapportages (Key Performance Indexes). Maar we kunnen onze software ook aan het gebouwbeheersysteem van de klant koppelen, zodat de klant zelf alles 24/7 kan monitoren.”

 

PATHEMA INSTALLATIE BIJ LAMB WESTON

Afvalwater als grondstof

Sinds april beschikken vergunningverleners van Rijkswaterstaat over de ‘Handreiking onderzoeksverplichting toepassen BBT (Best Beschikbare Technieken) voor open recirculerende koelwatersystemen.’ Deze handreiking helpt om bedrijven te verplichten om onderzoek te doen om chemiearm of chemievrij afvalwater te lozen. Een aantal van deze BBT’s voor alternatieve koelwaterbehandelingen past Pathema al lang toe, bijvoorbeeld hydrodynamische cavitatie (IVG) en partiële elektrolyse (PADES). “Maar uiteindelijk moeten we veel meer samenwerken om grondstoffen zoals (afval)water te delen, net als het terugleveren van zonne-energie. Een mooi initiatief waar we bij betrokken zijn, is de Waterbank, een marktplaats van gebruikers en verbruikers van afvalwater. Een bedrijf dat afvalwater overheeft, zou dat theoretisch kunnen verkopen aan bedrijven uit de omgeving. Datacenters kunnen dan bijvoorbeeld industrieel afvalwater hergebruiken als koelwater. Daar is de Nederlandse infrastructuur en regelgeving nog niet klaar voor. Maar daar liggen wèl de kansen om het drinkwaterprobleem goed aan te pakken en daar gaan we bij Pathema voor!”

DE CONTAINER MET PATHEMA INSTALLATIE IS GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

Benieuwd naar meer?

Nieuws